Iggesunds IK

Redan vid bildandet av klubben märktes en stark livsvilja bland de idrottsvänner som 1921 lade grunden till vårt anrika Iggesunds IK. Den starka livsviljan kanske också berodde på att föregångaren, Iggesunds Idrottsförening, som såg dagens ljus redan 1907, saligen avsomnade efter endast ett par års tillvar

Alla fotbollsintresserade ungdomar/föräldrar är välkomna att kontakta någon av vara ledare! Utdrag ur "Mål och riktlinjer for ungdomsfotboll": att lära sig att alla är lika mycket värda att ställa upp for föreningen och varandra att visa hänsyn på och utanför planen att vilja vinna men samtidigt vara en "god förlorare" att alla har en uppgift att fylla att utbilda mot droger, rökning, snus och annat som skadar hälsan 

Vid eventuella frågor kontakta Iggesunds IKs kansli, iik@iggesundsik.se, 0650-20624